Dosare depuse în vederea obţinerii gradaţiilor de merit, precum şi punctajele obţinute. Situaţia la nivelul departamentului de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor:

DOSARE DEPUSE IN ANUL 2017

Conf.dr.ing. Pop Mariana

PUNCTAJE OBTINUTE


DOSARE DEPUSE IN ANUL 2016

Prof.dr.ing.fiz. Ionel CHICINAŞ

Prof.dr.ing. Liviu BRÂNDUŞAN

PUNCTAJE OBTINUTE

Contestatiile pot fi depuse pana in data de 2.11.2016 ora 13.00 la directorul de departament.


DOSARE DEPUSE IN ANUL 2015:

Prof.dr.ing. Cătălin POPA

Conf.dr.ing. Gavril NEGREA

Conf.dr.ing. Radu MUREŞAN

Ş.L. dr.ing. Adriana NEAG

Ş.L. dr.ing. Marius Tintelecan

PUNCTAJE OBTINUTE