Ciclul 1 – Licență (4 ani, 240 ECTS)

Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor

AN IAn IIAN IIIAN IV

Specializarea: Știința Materialelor

AN IAN IIAN IIIAN IV

Ciclul 2 – Master (2 ani, 120 ECTS)

Specializarea: Materiale și Tehnologii Avansate M1

AN I

Specializarea: Materiale și Tehnologii Avansate M2

AN II

Specializarea: Sudarea și Asigurarea Calității Materialelor M1

AN II