Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 81

Spaţiile corespunzătoare laboratoarelor sunt prevăzute cu instalaţii, echipamente, calculatoare necesare desfăsurării activităţii didactice şi de cercetare, asigurând o dotare tehnică corespunzătoare programelor de studii pe care departamentul le coordoneaza. O sinteză a laboratoarelor departamentului este prezentată mai jos.

Pregatirea probelor metalografice (Microscoape metalografice VWR TL Model ME2665 384 M – 630-1939, Euromex Model ME2665, MCT6; Microscop metalografic pentru temperaturi înalte Reichert, Microscop metalografic NEOPHOT 2, Microscop cu cameră fotodigitală Olympus GX51,  Maşini de şlefuit şi lustruit probe metalografice Buehler, Microscop electronic de baleiaj JEOL JSM 5600 LV, Aparat pentru analiză termică – DSC-TG, SETARAM LABSYS, Difractometru INEL 3000 Equinox, Maşină pentru înglobarea probelor metalografice )

Încercări Mecanice (Maşini de încercat la tracţiune, compresiune, încovoiere, Durimetre, Maşina de înglobat probe metalografice, Maşina de şlefuit probe metalografice, Microscoape optice, Cuptor de sinterizare, Maşină de injectat, Defectoscoape, Pendul Charpy, Standuri pentru determinarea capacităţii de deformare a tablelor)

Măsurători magnetice, termice şi electrice (Histersisgraf pentru materiale magnetic moi AC/DC, Histersisgraf pentru materiale magnetic dure Permagraph L, Electromagnet EP3, Dilatometru, Osciolscop, Instalaţie DTA Setaram, Instalaţie DSC-TG Setaram Labsys, Punte Thomson pentru rezistivitate electrică, Instalație pentru determinarea temperaturii Curie, Instalație pentru determinarea conductivității termice, Stand pentru determinarea rezistenței electrice funcție de temperatura pentru materiale conductoare, Stand pentru determinarea rezistenței electrice funcție de temperatura pentru materiale semiconductoare)

Microscopie electronică şi difractometrie (Microscop electronic de baleiaj JSM 5600 LV (JEOL) Spectrometru EDX (Oxford Instruments), Difractometru cu raze X – INEL – Equinox 3000, Cameră de temperatură pentru Difractometru cu raze X – INEL – Equinox 3000, DSC-TG, tip SETARAM LABSYS f. Microscop optic VisioScope TL 384 M)

Tratamente termice și Ingineria suprafețelor (Cuptor tip camera (max. 1200 oC), Cuptor tip camera (max. 1300 oC), Cuptor cu recirculaţie forţată a atmosferei (max. 700 oC), Baie ultrasonică, Durimetru Brinell-Vickers, Microdurimetru Vickers, Maşină de şlefuit probe metalografice, Maşină de lustruit probe metalografice, Microscoape optice, Stand pentru determinarea curbelor de încălzire şi răcire, Stand pentru racirea frontala a probelor (testul Jominy), Ciocan pendul Charpy, Pirometru optic portabil, Instalaţie de călire superficială, Instalaţie de nitrurare ionică tip NITRION 10, Instalaţie pentru depunere în vid prin evaporare termică, Instalaţie pentru depunere în vid prin pulverizare catodică, Stand pentru încerări la uzare)

Metalurgia Pulberilor (Cuptoare de sinterizare, Moara planetara, Analizor particole, Porozimetru cu mercur, Microscoape si aparatura microfotografiere, Porozimetru cu mercur Pascal, Analizor granulometric cu laser Analysette 22 NanoTec,)

Biomateriale (Lampă de polimerizare UV, Cuptor vid/atmosferă protectoare, Maşină pentru incercări mecanice universală Zwick/Roell, Baie cu ultrasonare, Hotă cu flux lamelar, Microscop Olympus, Microscop cu transmisie MC6)

Deformări Plastice (Prese hidraulica de 100 kN, Presă mecanică de 630KN, Maşină de trefilat multiplu de 0,5KN, Instalatii de determinare a deformabilităţii prin tractiune, răsucire la cald a materialelor metalice, Masina de incercat la tractiune – compresiune Heckert 200 kN, Cuptor electric tip Carbolite, Instalaţie de tragere fără filieră, Presa de forjat orbital, Laminor duo Ø 100 mm , Instalaţie de incălzire prin inducţie, Plăci de achiziţie de date National Instruments)

Sudură (Echipament de sudare MIG/MAG, Invertor de sudare, WIG, Echipament de tăiere cu plasmă, Transformator de sudare, Trusă de sudare cu flacără oxiacetilenică, Reductoare de presiune, Echipament de sudare sub strat de flux, Maşină de metalizare cu plasmă).

Proiectare asistată de calculator (Retea calculatoare 24 buc , MS Office, Windows , QForm, SuperForm, Solid Works, Design Works – CADSI, SolidCam, Autocad)

Modelarea și simularea proceselor de deformare plastică (MS Office, Windows, Solid Works, Forge, Magma Soft)