Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 81

Departamentul de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor s-a înființat ȋn anul 2011 prin fuziunea dintre Catedra de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor (înfiinţată în anul 1948) şi Catedra de Deformări Plastice şi Tratamente Termice.
Activitățile didactice în cadrul departamentului se desfășoară în trei cicluri de studii: licență, masterat și școală doctorală.

Departamentul de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor coordonează 2 specializări de licență acreditate în domeniul Ingineriei Materialelor: Ştiinţa Materialelor şi Ingineria Procesării Materialelor.

Inginerii pregătiţi în domeniul ingineriei materialelor au o mare flexibilitate profesională pentru diferite specializări/domenii inginereşti, flexibilitate ce derivă din caracterul interdisciplinar al acestui domeniu de studiu. Viitorul inginer va dobândi cunoştiinţe referitoare atât la materiale, cât şi la procesarea acestora. Competenţele profesionale ale absolvenţilor cuprind analiza şi selecţia optimă atât a materialelor cât şi a tehnologiei de procesare a acestora, proiectarea de noi materiale pentru diverse domenii de activitate (electronică, medicină, construcţii de maşini, tehnologia informaţiei, etc.), proiectarea, conducerea, optimizarea şi analiza economică a proceselor tehnologice, analiza avariilor. Departamentul asigură instruirea fundamental-aplicativă privind ştiința şi tehnologia materialelor pentru toate specializările facultăţilor de Construcţii de Maşini şi Autovehicule Rutire, Mecatronică şi Mecanică.

Departamentul de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor coordonează 3 programe de masterat: Materiale şi Tehnologii Avansate, Ingineria şi Managementul Procesării Avansate a Materialelor şi Sudarea şi Asigurarea Calității Materialelor, specializări existente în toate universităţile de prestigiu pe plan mondial.

De asemenea, asigură specializare prin doctorat în domeniul Ingineria Materialelor, având 6 conducători de doctorat.

Departamentul desfăşoară o bogată activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul Ştiinţei şi Ingineriei Materialelor (materiale magnetice, biomateriale, materiale compozite, metalurgia pulberilor, ingineria suprafețelor, tehnologii moderne de procesare, modelarea și simularea procedeelor de deformare plastică etc.), având legături de colaborare cu universităti şi unităţi economice de prestigiu din tară şi Europa.
Domeniul de Ingineria Materialor, gestionat de departamentul de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, a fost clasificat pe locul I pe țară de către o comisie de evaluare externă a universităților din România.
Inginerii de materiale lucrează cu diverse tipuri de materiale (metale, polimeri, ceramici, cristale lichide, compozite etc.) pentru o gamă largă de aplicații (energie, construcții, electronică, biotehnologie, nanotehnologie, medicină etc.) folosind procedee moderne de prelucrare ale acestora.
Inginerii de materiale investighează modul în care se obţin şi se comportă materialele din care sunt realizate obiectele din jurul nostru. Înțelegând structura materiei, de la scara atomică la scara milimetrică, ei inventează noi modalități de a combina elemente chimice în materiale cu diferite proprietăți funcționale. Celelalte ramuri ale ingineriei se bazează foarte mult pe inginerii de materiale pentru studiul comportării materialelor avansate folosite la proiectarea și fabricarea produselor, cum ar fi mașini mai sigure, computere, dispozitive electronice şi medicale mai performante. Specialiştii din domeniul ingineriei materialelor lucrează chiar și în muzee, ajutând la analiza, conservarea și restaurarea artefactelor și a lucrărilor de artă.