Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 81

Departamentul de Știința și Ingineria Materialelor acoperă prin cercetprile realizate următoarele domenii şi direcții de cercetare: Materiale şi Tehnologii avansate, Metalurgia pulberilor, Materiale nanocristaline şi nanostructurate, Caracterizări complexe ale materialelor (difracţie de raze X, SEM, EDX, determinare proprietăţi mecanice, analiza termică diferenţială), Procedee speciale de elaborare a materialelor (elaborarea materialelor prin injecţie, aliere mecanică, metoda sol-gel), Materiale funcționale (materiale magnetice moi şi dure, biomateriale, materiale poroase şi membrane, materiale ceramice, aliaje grele, materiale compozite), Ingineria suprafețelor, straturi de acoperire prin depuneri din fază de vapori (PVD şi CVD), Tehnologii avansate de procesare (laminare/tragere de precizie, extrudare unghiulara ȋn canale egale, tragere fara filiera, presare orbitala, extrudare si presare asistata de frecare, presare ȋn matrite elastice, deformari plastice severe), Determinarea deformabilităţii la cald a materialelor metalice (răsucire, tracțiune, compresiune), Analiza cu elemente finite şi simularea procedeelor de deformare plastică etc.

În cadrul departamentului au funcționat sau funcționează următoarele centre de cercetare acreditate CNCSIS:

 • Centrul de cercetare tip B – Centrul de cercetare pentru tehnologii avansate 2001- Director, Prof.dr.ing.Traian CANTA
 • Centrul de cercetare tip B – Centrul de cercetare pentru Metalurgia pulberilor 2001- Director, Prof.dr.ing.Radu Orban
 • Laboratorul de Microscopie electronică – Baza de cercetare cu utilizatori multipli – 2001 – Director Prof.dr.ing. Ioan Vida-Simiti (2001-2014) şi Prof.dr.ing.fiz. Ionel Chicinaş (2014-prezent)

Ȋn prezent ȋn cadrul departamentului funcționează  Centru de cercetare pentru Materiale funcționale, care cuprinde grupurile de cercetare: Materiale magnetice şi nanomateriale, Biomateriale , Materiale poroase şi compozite, Materiale avansate obtinute prin metalurgia pulberilor, Deformări Plastice.

Departamentul de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor a organizat evenimente nationale si internaţionale relevante: Conferinţă Naţională de Metalurgia Pulberilor  (1975, 1983, 1988); International Conference on Powder Metallurgy in Romania – RoPM (Cluj-Napoca 1995 şi 2000, Sinaia 2005, Craiova 2009, International Conference on Materials and Manufacturing Technologies – MATEHN (1994, 1998, 2002, 2006); RoPM&AM 2017 Conference represents the joint of the traditional RoPM (International Conference on Powder Metallurgy) and MATEHN (International Conference on Materials and Manufacturing Technologies).

Ca o recunoaştere a activităţii ştiinţifice desfăsurarte, membrii ai departamentului au fost distinşi cu Premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române: Prof. Ioan Vida-Simiti (2008), Prof. Ionel Chicinaş (2015).

————————————————————————————————————————————————–

Conducători de doctorat în domeniul Ingineriei Materialelor:

prof. dr. ing. fiz. Ionel Chicinaș;

prof. dr. ing. Cătălin-Ovidiu Popa;

prof. dr. ing. Ioan Vida-Simiti.

————————————————————————————————————————————————–

La propunerea Departamentului de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, au fost acordate titluri de DOCTOR HONORIS CAUSA al UTC-N  următoarelor personalităţi din tară şi străinătate:

 • Günter Petzow Institutul MAX-PLANCK pentru cercetarea metalelor,
 • John V. WOOD, Universitatea din Nottingham, Anglia
 • Jose MANUEL TORRALBA, Universitatea Carlo III Madrid, Spania
 • Bernhard Peter Jacob BLÜMICH Universitatea Tehnică din Aachen, Germania
 • Aurel NANU Univesitatea „Politehnica” Timişoara
 • Zen – Ichiro MORITA Universitatea Osaka Japonia
 • Chris O’BRIEN, Universitatea din Nottingham, Anglia
 • Ioan DRAGAN Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca
 • Emil BURZO Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca
 • Manfred NEUMANN Universitatea Osnabruck Germania
 • Robert WAGONER Ohio State University Columbus, USA
 • Herbert DANNINGER, Universitatea Tehnica din Viena, Austria
 • Horia COLAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Martin MOLLER Universitatea RWTH-Aachen din Germania
 • Dietmar PFRAENGER Director General în cadrul firmei Guehring, Germania
 • Strul MOISA Universitatea Ben-Gurion din Beer-Sheva, Israel
 • Olivier ISNARD Universitatea Grenoble Alpes, Franța

Structurile de cercetare din departament acreditate la nivelul Universităţii Tehnice pot fi accesate:

Ingineria Materialelor – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca