Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 81

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI A MEDIULUI organizează ADMITERE pentru ciclul de licenţă şi master, sesiunea iulie 2022.

Departamentul nostru gestionează pentru domeniul INGINERIA MATERIALELOR următoarele specializări pentru ciclul de licenţă:

  • ŞTIINŢA MATERIALELOR
  • INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR

 

Domeniul Ingineria Materialelor pregătește ingineri cu o mare flexibilitate profesională pentru diferite domenii inginerești, flexibilitate ce derivă tocmai din caracterul interdisciplinar al acestui domeniu de studiu. Viitorul inginer va dobândi cunoștințe referitoare atât la materiale, cât și la procesarea acestora, fiind capabil să acționeze în cadrul oricărei aplicații specifice.

Competențele profesionale ale absolvenților cuprind analiza și selecția optimă atât a materialelor, cât și a tehnologiei de procesare a acestora, proiectarea de noi materiale pentru diverse domenii de activitate (electronică, medicină, construcții de mașini, tehnologia informației, etc.), proiectarea, conducerea, optimizarea şi analiza economică a proceselor tehnologice, analiza avariilor.

Departamentul nostru gestionează următoarele specializări pentru ciclul master:

  • MATERIALE ȘI TEHNOLOGII AVANSATE
  • INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL PROCESĂRII AVANSATE A MATERIALELOR
  • SUDAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII MATERIALELOR