FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI A MEDIULUI organizează ADMITERE pentru ciclul de licenţă şi master, sesiunea septembrie 2021.

Departamentul nostru gestionează pentru domeniul INGINERIA MATERIALELOR următoarele specializări pentru ciclul de licenţă:

  • ŞTIINŢA MATERIALELOR
  • INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR

Domeniul Ingineria Materialelor pregătește ingineri cu o mare flexibilitate profesională pentru diferite domenii inginerești, flexibilitate ce derivă tocmai din caracterul interdisciplinar al acestui domeniu de studiu. Viitorul inginer va dobândi cunoștințe referitoare atât la materiale, cât și la procesarea acestora, fiind capabil să acționeze în cadrul oricărei aplicații specifice.

Competențele profesionale ale absolvenților cuprind analiza și selecția optimă atât a materialelor, cât și a tehnologiei de procesare a acestora, proiectarea de noi materiale pentru diverse domenii de activitate (electronică, medicină, construcții de mașini, tehnologia informației, etc.), proiectarea, conducerea, optimizarea şi analiza economică a proceselor tehnologice, analiza avariilor.

Departamentul nostru gestionează următoarele specializări pentru ciclul master:

  • MATERIALE ȘI TEHNOLOGII AVANSATE
  • INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL PROCESĂRII AVANSATE A MATERIALELOR
  • SUDAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII MATERIALELOR


În colaborare cu Facultatea de Construcţii de Maşini şi Asociaţia de Sudură din România avem în derulare un program de master profesional de SUDARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII MATERIALELOR.

Masterul este organizat la Cluj, însă se pot înscrie şi cursanţi din alte localități care vor participa la cursuri în sistem video conferinţă. Cursanţii vor fi pregătiţi de către unii dintre cei mai buni specialişti din domeniu din ţară, având o bogată experienţă practică şi didactică, conform cerinţelor de calitate şi a ghidului Institutului Internaţional de Sudură (IIW).

Personalul sudor deţinător al diplomei de inginer sudor internaţional sau european este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731.


CURSURI POSTUNIVERSITARE DE SCURTĂ DURATĂ

SUDARE APLICATĂ PENTRU ATELIERE DE TINICHIGERIE AUTO

Cursul de adresează absolvenţilor de licenţă profil mecanic, construcţii de maşini sau materiale care doresc să se specializeze în activităţi de reparaţii, sudură şi organizare ateliere de tinichigerie auto. Cursanţii vor fi instruiţi şi calificaţi în procedeele de sudare MIG-MAG, WIG şi procedee conexe de sudare, tăiere şi lipire. Cursul este orientat majoritar pe aplicaţii practice care se vor realiza pe elemente de caroserie auto în condiţii similare de lucru cu cele din atelierele service autorizate.

Lucrările vor fi coordonate de specialişti în domeniu în cadrul cărora se vor prezenta demonstraţii practice executate de tehnician cu experienţă de peste 15 ani în tinichigerie auto. Cursanţii vor efectua lucrări practice pentru fiecare procedeu de sudare adecvat reparaţiilor elementelor de caroserie.

La finalul cursului, cursanţii vor dobândi calificarea necesară pentru a desfăşura efectiv lucrări de reparaţii tinichigerie auto, sudare şi procedee conexe aplicate în atelierele service auto. Diploma obţinută la finalul cursului poate servi pentru angajarea cursanţilor în unităţi de service auto pe poziţii de organizare şi management de activităţi specifice de reparaţii şi tinichigerie auto. Absolvenţii cursului vor primi certificat de atestare a competenţelor profesionale eliberat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.

COR 2015 Clasificarea ocupatiilor din Romania
134 Conducători de unităţi de prestări servicii
132438 Şef atelier reparaţii

DURATA CURSULUI: 84 ore/desfăşurate pe 8 săptămâni
vineri 16-20 şi sâmbătă 8-14

Taxă de participare: 2000 lei, taxa de examinare inclusă. Mai multe informaţii, aici.