Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php on line 81

ADMITERE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2024

Departamentul de Știința și Ingineria Materialelor gestionează pentru domeniul de Ingineria Materialelor următoarele specializări pentru ciclul de LICENȚĂ:

  • ȘTIINȚA MATERIALELOR
  • INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR
  • MATERIALS SCIENCE (limba engleză)

Înscrierea se realizează ONLINE în perioada 15 iulie – 19 iulie 2024, ora 15:00.

Domeniul Ingineria Materialelor pregătește ingineri cu o mare flexibilitate profesională pentru diferite domenii inginerești, flexibilitate ce derivă tocmai din caracterul interdisciplinar al acestui domeniu de studiu. Viitorul inginer va dobândi cunoștințe referitoare atât la materiale, cât și la procesarea acestora, fiind capabil să acționeze în cadrul oricărei aplicații specifice.

Competențele profesionale ale absolvenților cuprind analiza și selecția optimă atât a materialelor, cât și a tehnologiei de procesare a acestora, proiectarea de noi materiale pentru diverse domenii de activitate (electronică, medicină, construcții de mașini, tehnologia informației, etc.), proiectarea, conducerea, optimizarea şi analiza economică a proceselor tehnologice, analiza avariilor.

Locuri: Buget: 30 / Taxă: 20

ADMITERE MASTER – SESIUNEA IULIE 2024

Departamentul de Știința și Ingineria Materialelor gestionează pentru domeniul de Ingineria Materialelor următoarele specializări pentru ciclu de MASTERAT:

  • MATERIALE ȘI TEHNOLOGII AVANSATE
  • INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL PROCESĂRII AVANSATE A MATERIALELOR
  • SUDAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII MATERIALELOR
  • MATERIALE ECO-SMART ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ

Înscrierea se realizează ONLINE în perioada 15 – 23 iulie 2024, ora 14:00.

Locuri: Materiale și Tehnologii Avansate: Buget: 15 / Taxă: 5

Locuri: Ingineria și Managementul Procesării Avansate a Materialelor: Buget: 15 / Taxă: 5

Locuri: Sudarea și Asigurarea Calității: Buget: 5 / Taxă: 15

Locuri: Materiale Eco-Smart în Dezvoltarea Durabilă: Buget: 15 / Taxă: 5