Proiect Nr. 749/19.01.2009

Studii şi cercetări exploratorii privind obţinerea materialelor cu gradient structural prin sedimentarea controlată a pulberilor metalice şi ceramice

 

Descrierea proiectului Obiective Buget Echipa

 

Etapa I

Obiective
1. Analiza bibliografică cu privire la perspective şi la obţinerea materialelor cu gradient structural.

Activităţi
1.1. Descrierea şi clasificarea materialelor cu gradient funcţional.
1.2. Proprietăţile specifice ale materialelor cu gradient structural.
1.3. Metode şi procedee tehnologice de obţinere a materialelor cu gradient structural.

Termen de decontare
15.09.09

Etapa II

Obiective
1. Studiul sedimentării pulberilor metalice şi ceramice. Sedimentare controlată.

Activităţi
1.1. Sedimentarea gravitaţională a pulberilor – încercări experimentale.
1.2. Determinarea factorilor de influenţă la sedimentarea gravitaţională.
1.3. Încercări experimentale – sedimentarea centrifugală.
1.4. Determinarea factorilor de influenţă la sedimentarea centrifugală.

Termen de decontare
15.12.09

Rezumat etapa I + II

Etapa III

Obiective
1. Modelarea procesului de sedimentare a pulberilor.
2. Încercări experimentale pentru obţinerea structurilor poroase graduale cu.
3. Diseminarea rezultatelor experimentale.

Activităţi
1.1. Modelul sedimentării gravitaţionale.
1.2. Modelul sedimentării centrifugale.
1.3. Verificarea şi validarea modelelor elaborate.
2.1. Prepararea fracţiilor granulometrice de pulberi.
2.2. Stabilirea condiţiilor optime de sedimentare (lichidul suspensiei, cantităţile de pulberi din suspensie, caracteristicile mediului suspensiei de sedimentare).
2.3. Obţinerea straturilor asimetrice prin sedimentarea pulberilor din fracţii granulometrice fine pe suport poros.
2.4. Obţinerea structurilor graduale prin sedimentarea pulberilor de diferite fracţii granulometrice. Sinterizare.
3.1. Publicarea lucrărilor ştiinţifice în reviste cotate ISI şi baze de date internaţionale
3.2. Mobilităţi 2010: Participări la reuniuni specifice – Metalurgia Pulberilor, Membranologie etc.

Termen de decontare
15.09.10

Etapa IV

Obiective
1. Cracterizarea structurii şi proprietăţilor specifice.
2. Realizarea unor modele experimentale în domeniul micro- şi nanometric.
3. Diseminarea rezultatelor experimentale.

Activităţi
1.1. Analiza structurii poroase.
1.2. Determinarea porozităţii structurale.
1.3. Determinarea suprafeţei specifică a porilor.
1.4. Determinarea distribuţiei dimensiunii porilor.
1.5. Influenţa parametrilor tehnici şi a condiţiilor de sedimentare.
2.1. Straturi poroase graduale pentru membrane şi biomateriale.
3.1. Publicarea lucrărilor ştiinţifice în reviste cotate ISI şi baze de date internaţionale
3.2. Mobilităţi 2010: Participări la reuniuni specifice – Metalurgia Pulberilor, Membranologie etc.

Termen de decontare
15.09.11

 

Proiect Nr. 749/19.01.2009