Proiect Nr. 749/19.01.2009

Studii şi cercetări exploratorii privind obţinerea materialelor cu gradient structural prin sedimentarea controlată a pulberilor metalice şi ceramice

 

Descrierea proiectului Obiective Buget Echipa

 

Tema de cercetare propusă reprezintă o continuare a preocupărilor şi cercetărilor exploratorii întreprinse de directorul de proiect împreună cu echipa de cercetare în domeniul materialelor poroase permeabile.
Studiile şi cercetările vor fi orientate spre obţinerea prin sedimentarea controlată a pulberilor metalice şi ceramice de structuri sinterizate poroase graduale în domeniul micro şi nanometric.


Studiile şi cercetările vor cuprinde următoarele:
- realizarea unui studiu documentar bazat pe sinteze bibliografice, referitor la situaţia pe plan naţional şi mondial privind producerea şi utilizarea diverselor tipuri de materiale la fabricarea membranelor utilizate in micro- şi nanofiltrare şi a altor produse care necesită structuri poroase graduale;
- elaborarea unor materiale cu structură graduală din pulberi metalice, ceramice şi compozite, obţinute prin sedimentarea pulberilor şi sinterizare;
- elaborarea (conceperea) unor modele privind procesul de sedimentare a pulberilor;
- determinarea condiţiilor de sedimentare şi a parametrilor optimi de sinterizare care asigură obţinerea structurilor poroase graduale impuse de aplicaţia dorită;
- realizarea unor modele experimentale (structuri poroase graduale pentru membrane şi biomateriale, dispozitive nanotehnologice).

 

Proiect Nr. 749/19.01.2009